top of page

Netherlands Noahide Embassy

Public·26 members
Efraim van der Vennen
Got here and is ready to learn. Contributed with his personal questions.Blue Raising Star
Student

Shalom Allemaal,


Hierbij onze inspirerende podcastserie, waarin we diep duiken in de verhalen en leerstellingen van de Joodse traditie. Vandaag hebben we het genoegen om te praten over het intrigerende verhaal 'De strijdwagen van HaShem', zoals verteld door de gewaardeerde Rabbi Moshe Perets.

Deze podcastaflevering neemt ons mee terug naar de tijden van 'Vrees voor God', waar de profeet Ezechiel (1) een buitengewone ervaring had. Wat hij zag, zoals Rabbi Perets ons uitlegt, was een 'ratz' (2) - een chariot, gezonden door HaShem zelf naar de Schepping. De schepselen en engelen waren stil maar vol liefde om te luisteren naar de woorden van HaShem, onze God.

Het concept van een strijdwagen kan ons direct doen denken aan veldslagen en oorlog. Maar in dit verhaal symboliseert de strijdwagen van HaShem iets veel diepers. Het is een voertuig dat de aanwezigheid van God zelf draagt en een duidelijk teken van zijn macht en majesteit is. Het laat zien dat God bereid is om tussen te komen in het lot van zijn volk en gerechtigheid te waarborgen.

Wanneer de 'ratz' stopte, begonnen de engelen en schepselen HaShem met vreugde en devotie te aanbidden en aan te roepen. Het is een prachtig beeld van de allesoverheersende liefde en eerbied voor HaShem die in al zijn schepselen aanwezig is. Het laat ons zien hoe elk levend wezen, van de kleinste insecten, kikkers tot de machtigste engelen, verenigd is in de erkenning van HaShem's grootheid.

Rabbi Perets benadrukt in deze aflevering de kracht van dit verhaal als een leidraad voor ons eigen spirituele pad. Hij legt uit dat we, door de strijdwagen van HaShem te begrijpen en te internaliseren, kunnen streven naar een diepere verbinding met G-d. Net zoals de engelen en schepselen, kunnen ook wij HaShem aanbidden en onze devotie naar Hem tonen.

Als we ons bewust zijn van HaShem's aanwezigheid en ons openstellen voor zijn leiding door alleen maar te luisteren (3), kunnen we worden geleid naar een leven van meer vreugde, vrede en vervulling. Dit verhaal herinnert ons eraan dat God altijd bij ons is en dat we altijd welkom zijn om Hem te aanbidden en aan te roepen met liefde in ons hart.

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Vergeet niet om R


abbi Moshe Perets zijn podcasts te volgen voor meer inspirerende verhalen en wijsheden uit de Joodse traditie. Tot de volgende keer en moge HaShem je zegenen op je spirituele reis. Shalom!

Voetnoot:

(1) Ezechiel 1:4-28
(2) Het woordje 'ratz' betekent electriciteit, en ik weet dat 'roets', snel rennen betekent in het Hebreeuws.
(3) Men luistert met liefde, zoals de Tora ontvangen werd door Joden en Noachieten.

About

Wij, de Noachitische Ambassadeurs, zijn verheugd u te verwel...

Members

bottom of page