top of page

Atheisme in een liberaal jasje is juist niet de schoonste oplossing geweest.

Updated: Mar 5


In de wereld van vandaag worden we vaak geconfronteerd met verschillende groepen en stromingen die allemaal beweren het juiste pad naar spiritualiteit en waarheid te volgen. Of het nu gaat om religieuze groeperingen, atheïstische bewegingen of spirituele gemeenschappen, het is vaak moeilijk om te bepalen welke weg het beste is voor onszelf.

 

Een interessant perspectief dat ik onlangs heb gehoord in een podcast, is het belang van het volgen van je eigen pad naar HaShem, in plaats van simpelweg een groep te volgen. De rabbi die werd geïnterviewd, benadrukte het idee dat het belangrijk is om je eigen spirituele reis te ondernemen en je eigen relatie met HaShem te ontwikkelen, in plaats van blindelings de overtuigingen en praktijken van anderen te volgen.

 

Een van de voorbeelden die hij aanhaalde was het concept van exclusiviteit in religie, met name in de Isl’am en chr’stendom. Hoewel het belangrijk is om vast te houden aan je eigen overtuigingen en principes, is het volgens de rabbi cruciaal om niet open te staan voor exlusiviteit en begrip voor anderen wiens geschiedenis in waarden en normen nogal in duisternis gehuld was en soms nog steeds is. Maar ook juist omdat deze vreemd aandoen voor Europeanen en Amerikanen. Dit geldt niet alleen voor religieuze overtuigingen, maar ook voor atheïstische opvattingen.

 

Ook binnen het hedendaagse populaire liberale atheïsme, dat vaak wordt gezien als een seculiere en rationele benadering van de wereld, is er een neiging tot exclusiviteit en het afwijzen van andere overtuigingen. Het is belangrijk om te onthouden dat religieus of niet-religieus, we allemaal streven naar dezelfde kernwaarden en normen die ons als mens verbinden, dat wij de zeven Noachitische geboden noemen.

 

De Noachitische geboden bieden een interessant kader voor deze inclusieve benadering van geloof en spiritualiteit. Deze zeven wetten, die volgens het Jodendom gelden voor alle mensen, benadrukken de universele principes van moraliteit en ethiek die ons kunnen helpen om als individu en samenleving te groeien.

 

Het volgen van je eigen pad naar HaShem en het omarmen van inclusiviteit in je spirituele zoektocht kan een enorme boost zijn voor je zelfvertrouwen en innerlijke rust. Het stelt je in staat om je eigen authenticiteit te omarmen en je te verbinden met anderen op een dieper niveau, ongeacht hun geloofsovertuigingen.

 

Dus, of je nu een gelovige bent, een atheïst, of ergens daar tussenin, onthoud dat het belangrijk is om je eigen weg te volgen en open te staan voor de diversiteit en uniciteit van de wereld om ons heen. Want uiteindelijk streeft de Noachitische Code en mensen die dit beleven naar dezelfde waarheid en verbondenheid, ongeacht de verschillende labels en overtuigingen die we dragen. Het volgen van je eigen pad naar HaShem is een krachtige stap op weg naar innerlijke groei en vrede.

 

Het verlangen om bij een exclusieve groep te horen is iets wat veel mensen kunnen herkennen. Of het nu gaat om lid worden van een exclusieve club, bij een bepaalde groep vrienden horen of aansluiting vinden bij een specifieke religie, het idee van exclusiviteit kan een gevoel van verbondenheid en kracht oproepen.

 

Voor Noachieten, die zich aan de Noachitische wetten houden, kan de vraag om bij een religie te horen die hen sterker doet lijken veel betekenen. Het kan een manier zijn om zich te onderscheiden van anderen, om een gevoel van identiteit en gemeenschap te vinden, of om eenvoudigweg een pad te volgen dat hen voldoening en betekenis geeft.

 

Het kan echter ook een uitdaging zijn om op zoek te gaan naar een inclusief geloof die niet altijd even bekend of begrepen is door de samenleving. Het kan een eenzaam pad lijken, met weinig medestanders en begrip van buitenaf. Maar juist in die eenzaamheid kan ook kracht en innerlijke groei worden gevonden.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat het niet altijd nodig is om bij een exclusieve groep te horen om sterker te lijken of om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Sterkte kan ook worden gevonden in zelfacceptatie in de Noachitische geboden, in het volgen van een innerlijk kompas en in het maken van verbinding met anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

 

Het is prima om te streven naar verbondenheid en exclusiviteit, maar het is ook belangrijk om te beseffen dat echte kracht van HaShem 's licht of vonkje en van binnen komt en naar andere straalt. Het is de moed om jezelf te zijn, om je eigen pad te volgen en om te blijven groeien en leren, zelfs als dat betekent dat je niet tot een exclusieve groep behoort.


Dus laat de vraag om bij een exclusieve groep te horen niet de overhand nemen. Laat de zoektocht naar identiteit en verbondenheid je leiden, maar vergeet niet dat je kracht en waarde altijd in jezelf te vinden zijn. Blijf trouw aan wie je bent, ook als dat betekent dat je eenzaam kunt zijn in je keuzes. Uiteindelijk zal die innerlijke kracht je sterker maken dan welke exclusieve groep dan ook.


Echter, net als bij elke religieuze gemeenschap, zijn er ook binnen de Noachitische gemeenschap verschillende opvattingen en interpretaties over de belevenis met de 90 voorschriften. Sommige Noachieten vinden het moeilijk om zich volledig te conformeren aan de voorschriften, of ervaren weerstand binnen hun eigen gemeenschap wanneer zij bepaalde regels niet naleven. Dit kan leiden tot gevoelens van teleurstelling en een gevoel van eenzaamheid.

 

Dit betekent niet dat men zich moet afzonderen van andere gelovigen of dat men moet ophouden met het respecteren van de opvattingen van andere Noachieten. Het betekent simpelweg dat het belangrijk is om een plek te vinden waar men zich thuis voelt en waar men zijn geloof op een diepgaande manier kan beleven. In mijn persoonlijke ervaring heb ik gemerkt dat het soms lastig kan zijn om een balans te vinden tussen mijn eigen overtuigingen en de verwachtingen van anderen binnen de Noachitische gemeenschap.

 

Hoewel ik begrijp dat dit pad niet voor iedereen is, geloof ik dat het belangrijk is om de ruimte te vinden om jezelf te uiten en om mensen te vinden die jou begrijpen en steunen. Als Noachiet is het niet altijd makkelijk om je weg te vinden in de wereld van religie en spiritualiteit, maar door trouw te blijven aan je eigen belevenis in de geboden en mensen die jou accepteren zoals je bent, kun je een diepere verbinding vinden met je geloof en met God en de geboden.Veel liefs en zegen (vergeet ook niet even de podcast met de rabbi te bekijken, thumbs up aub!),


Efraim van der Vennen

30 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


Anchor 1
bottom of page