כורס אונלין לשלוחים
יסודי האמונה וכללי מצות בני נח

   שיעור 1 

פתיחה עם הרב ויינר 

 מחלוקת בין הרמב”ם והרמב”ן 

  שיעור 3 ​פרק א

ידיעת האל יתברך שמו, תורת משה, ודין המינים וכופרים